Login

White Balance aneb vyvážení bílé barvy

17.08. 2011
White Balance aneb vyvážení bílé barvy

Autor: Mark Jamieson
Originál článku: zde

Pokud natáčíme pod vodou, očekáváme samozřejmě, že kamera věrně zachytí krásné barvy podvodní říše. Jsou-li však u částí záznamu barvy nevěrné, do oranžova či namodralé, může to znamenat, že byla špatně nastavena funkce White balance.

Pojem „White balance“ se týká elektronické kalibrace barevného spektra u kamery nebo fotoaparátu. Spektra, které prochází skrz objektiv k CCD snímači a používá bílou barvu jako referenční. Teorie říká, že pokud je bílá nastavena správně, jsou zároveň s ní nastaveny správně i ostatní barvy.

I když mnoho nelineárních editačních programů umožňuje vyvážení barev záznamu pořízeného se špatným nastavením White balance, je dobrým a méně časově náročným návykem přednastavení před použitím zkontrolovat či manuálně zkalibrovat podle aktuálních světelných podmínek. S Vaší přibývající praxí budou záznamy lepší a lepší.

Ať se rozhodneme natáčet převážně s pomocí přirozeného světla (slunce), za použití filmových světel a nebo kombinovat obě metody, budeme muset vědět jak správně funkci White balance nastavit. Možná, že si vzpomenete, jak jsme se ve fyzice učili, že se světlo skládá z různých barev, které jsou součástí barevného spektra. Když je směs barev ve středu barevného spektra, vypadá světlo bíle.

Když bílé světlo prochází jiným prostředím jako např. vzduchem či vodou, dochází často k jeho filtraci - ke změně barevného spektra a ztrátě „bílé“. Když dojde k odrazu nebílého světla ze snímaného objektu zpět k objektivu videokamery, nebudou barvy věrné.

Jednou z metod jak pochopit jak barva světla ovlivňuje vzhled předmětu, je pozorování změn barvy slunečního záření během celého dne. Ráno a v podvečer, když je slunce nízko na obzoru, je barva slunečního svitu blíže teplejším barvám spektra. Předměty vypadají do oranžova. V poledne je barva do bíla, a předměty se jeví nějak méně barevné. Během zataženého dne, kdy dochází k filtraci světla přes mraky, je světlo blíže namodralé části spektra.

Množství rudého či modrého světla ve světelných zdrojích se označuje technickým termínem „barevná teplota“. Barva světla se měří jako teoretická teplota černého objektu, který vyzařuje stejnou barvu jako by byl rozehřán na stejnou teplotu. Často používanou standardní jednotkou jsou stupně Kelvina (°K). Barevnou teplotu světelného zdroje lze s přesností změřit tzv. color metrem. Přístrojem do ruky, který funguje podobným způsobem jako expozimetr používaný fotografy. Color metr měří barevnou teplotu a digitálně zobrazí teplotu v Kelvinech.

Spodní část barevného spektra teplot (v °K) zobrazuje teplejší barvy, zatímco horní část stupnice barvy chladnější. Uprostřed stupnice se světlo zdá bílé – všechny barvy spektra jsou v rovnováze.

Příklady světelných zdrojů a jejich přibližná teplota v °K:
- Sluneční světlo (východ/západ slunce)        3 200 °K
- Žárovka, halogen                            2 800-3 400 °K
- Sluneční světlo (poledne)                          5 500 °K
- HID Světlo                                      5 500-7 500 °K
- Sluneční světlo (zamračená obloha)   6 500-7 500 °K


Lidské oči se změnám světla přizpůsobí zvětšením či zúžením zornice. Stejně tak se změnám barevné teploty během dne přizpůsobí mozek. Bílý předmět bude vypadat bíle bez ohledu na světelné podmínky. Digitální kamera světlo zaznamená přesně tak, jak ho „vidí“, dokud správně nenastavíme „White balance“.

 

Nastavení White balance – vyvážení bílé
Abychom na UW kameře správně nastavili White balance, musíme nejprve pochopit různé typy funkcí vyvážení, způsob jakým pracují a možnosti jejich použití. Následující přednastavení White balance jsou standardem většiny videokamer, i když jich některá kamera může mít méně či více. Návod k použití přístroje Vám řekne více.

Automatické vyvážení bílé (angl. Automatic White balance)
Automatickou funkci k vyvážení bílé barvy má většina videokamer. Některé ji mají nastavitelnou, jiné pouze automatickou. U automatické funkce vyhodnocuje kamera nepřetržitě světlo, které prochází skrz objektiv k CCD čipu a provádí vyvážení barev záznamu. K vyvážení a nastavení bílé dochází postupně, takže během natáčení nespatříme žádné náhlé změny barev. Na rozdíl od automatických funkcí zaostřování či expozice.

Při filmování v poměrně mělkých hloubkách (6 - 20 m) používáme přirozené světlo v kombinaci s korekčním filtrem (ale ne pod 6 m). Pokud se neradi zabýváte nastavením kamery, uděláte dobře, pokud zvolíte „automatické nastavení White balance“.

Pokud během ponoru kameru několikrát vypínáte, abyste šetřili baterii, a zároveň používáte nastavitelnou automatickou funkci White balance, musíte dát před natáčením kameře několik minut, aby se přizpůsobila daným světelným podmínkám.

Může se navíc stát, že nebude po ruce nic bílého, co bychom mohli použít k nastavení. Pravděpodobnější je to s přibývající hloubkou a ubývajícími barvami. Následkem může být nevěrný záznam.

Uložení nastavení (angl. Hold/Auto Lock)
Některé kamery nám umožňují uložit nastavení (expozice, závěrky, úroveň záznamu  a stejně tak automatické nastavení White balance). Funkce je užitečná pro použití na suchu, kde jsou světelné podmínky poměrně stálé a neustálému automatickému přenastavování kamery při použití se raději vyhneme. Funkci lze zapnout/vypnout.

Pod vodou, kde dochází ke změnám intenzity světla a barevné teploty, má však uložení nastavení pouze omezené možnosti.

U většiny pouzder je nutno funkci před vložením kamery vypnout. Více se dočtete v návodu k použití pouzdra.

Vyvážení na denní světlo/venek (angl. Daylight/Outdoor White balance)
Venkovní funkce White balance nastaví kameru na barevnou teplotu 5 500°K. Zapnutí vyvážení na „venek“ je v hledáčku znázorněno piktogramem malinkého slunce. Funkce je užitečná i pro použití v mělkých vodách (do 6 m) bez použití korekčního filtru. Pod 6 metrů dochází ke ztrátě dalších barev spektra a bude nutno se spolehnout na automatické či manuální vyvážení videokamery (viz níže).

Funkci lze použití také v kombinaci s filmovými světly HID, jelikož jejich barevná teplota je velice blízko teplotě slunečního záření v poledne. Výhodou nastavení „na venek“ bude v tomto případě vyvážení přístroje na světelný zdroj (HIDky), stejně tak i do určité míry na sekundární osvětlení pozadí (sluneční záření).

Wolframové/vnitřní vyvážení (angl. Tungsten/Indoor White balance)
Nastavení na „Indoor“ vyvážení bílé barvy přednastaví kameru na zářící/wolframové světlo s barevnou teplotou kolem 3 400°K. V hledáčku je zapnutá funkce znázorněna piktogramem malé žárovky. Je vhodné ji využít, pokud používáme halogenová filmová světla, jelikož se jedná o světelný zdroj blíže k teplé části spektra.

Funkce odstraní přespříliš teplé barvy světelného zdroje. Avšak použití halogenových video světel jako hlavního zdroje světla a slunce jako druhotného, navíc v kombinaci s „Indoor white balance“ způsobí, že prostory pozadí neosvícené halogenem budou zamodralé. Tomu lze předejít použitím modrých korekčních filtrů připevněných na světla a nastavením „Outdoor White balance“. Filtry budou však světla tlumit.


Manuální nastavení vyvážení (angl. Manual White balance)
Manuální nastavení vyvážení bílé barvy použije ke kalibraci světlo pronikající od objektu přes objektiv kamery. V hledáčku je funkce znázorněna čtverečkem s trojúhelníkem na každé straně. Ne všechny kombinace kamer a pouzder použití funkce umožňují. Jedná se však o zdaleka nejlepší a nejpřesnější nastavení vyvážení bílé barvy. Z naší strany funkce sice vyžaduje jistou činnost, ale jedná se o mnohem rychlejší a přesnější metodu než „Automatické nastavení White balance.“

Při manuálnímu nastavení UW kamery musíme:
- Namířit objektiv kamery na bílý referenční bod jako např. na bílou plastovou destičku či zalaminovanou kartu.
- Referenční destička by měla vyplnit celý obraz.
- Referenční destička musí být osvětlena podobně jako předmět zájmu. Tzn., že např. není zastíněna naším stínem či stínem kamery, a že filmová světla, pokud je používáme, svítí na kartu.
- Stiskněte tlačítko „White balance“ na pouzdře kamery, abychom získali vzorek odraženého světla. Po dobu několika sekund, kdy kamera provádí kalibraci, bliká ikonka „White balance“. Během této operace směřuje kamera stále na bílou referenční destičku. Konec blikání nás informuje o ukončení nastavení a jeho uložení. Pravděpodobně si všimneme okamžité změny barvy v hledáčku.


Jakmile je manuální nastavení White balance dokončeno, můžeme pokračovat, připravit se a natáčet. Do té doby než provedeme další manuální nastavení, zůstane současné nastavení uloženo. Stejné nastavení lze použít, pokud nedochází ke změnám světelných podmínek (natáčíme ve stejné hloubce, s filmovými světly apod.). V zájmu věrnosti barev je však vhodné provádět manuální nastavení vyvážení bílé barvy častěji.

Manuální nastavení White balance lze také obelstít. A to tak, že použijeme jako referenční bod předmět, který není bílý. Například, pokud použijme světle modrou destičku, pokusí se kamera provést kalibraci jako by viděla bílou. Výsledkem bude lehce teplejší White balance. Metodu často používají profesionálové, aby zaznamenali věrnější tóny barvy kůže, oproti „technicky přesné“ metodě za použití běžného vyvážení. Nestandardní referenční karty jsou k dostání na internetu.

Při natáčení hraje světlo důležitou roli. Ať využíváme sluneční svit, umělé světlo či jejich kombinaci, vyplácí se brát ohled na jejich barvu a nastavit podle ní White balance. Výsledkem bude podvodní záznam konkurující záběrům profesionálů.

Překlad se svolením autora: Špalek


Zpět na hlavní výpis

LAVACORE -
Využijte slevy 30% z MC na výrobky Lavacore! Sleva se >>


Ochutnávka potápění
Přijďte si vyzkoušet potápění před tím než se rozhodnete absolvovat potápěčský kurz. Vše vám zapůjčíme a přivezeme na >>


Výprodej
Jedná se o doprodej nepoužitých obleků loňské a předloňské >>


Spolupracující instruktoři
Nabízené kurzy potápění zahajujeme operativně v průběhu celého roku. Podle >>


Lavacore - funkční oblečení pro potápění a veškeré vodní sporty

Pojďte se potápět

Kurz Advanced Open Water Diver

Začínáme průběžně po celý rok. Informujte se na aktuální termín.

Kurz Open Water Diver

Kurzy Open Water Diver IANTD zahajujeme průběžně po celý rok.
Nově možnost i individuálního kurzu, kdy se instruktor přizpůsobí času klienta.

Ponor na zkoušku

Pokud nejste rozhodnuti, zda se pustit do kurzu potápění, nabízíme možnost vyzkoušet si potápění v bazénu.

Z naší nabídky

Zápisník uskutečněných ponorů - Logbook IANTD New

Logbook - zápisník uskutečněných ponorů.

Nepostra...
110,00 Kč

He/O2 SOLO ANALYZÁTOR DIVESOFT

Analyzátor SOLO je přesný přístroj pro měření koncentrace...
17500,00 Kč

Nože

LINE CUTTER Hollis - řezač šňůr - DOPRODEJ!

Výrobce: HOLLIS
Záruční doba (měsíce):24
Řezač šňů...
330,00 Kč

Pouzdro s nožíkem

Pouzdro z polyamidového popruhu, nerezový nůž se zubatým ...
310,00 Kč

Skútry SUBMERGE

MINNUS 1.5 Submerge LiPO skútr

Submerge Minnus 1.5 má mnoho společného se skútry Mag...
174000,00 Kč

UV-26 Submerge Lead Acid skutr

Skútr Submerge UV-26 s olověnými Lead Acid bateriemi,...
110000,00 Kč
www.deepndown.cz - obchod s potápěčskými potřebami, servis, plnění lahví, kurzy potápění, potápěčské zájezdy
 /kosik
KONTAKTY
FACEBOOK
DEEP N DOWN
Blahníkova 5,
130 00 Praha 3
Tel: 222 540 391
tel./fax: 222 541 075
GSM: 603 552 112
e-mail:
shop@deepndown.cz
 /napiste-nam
 /mapa-stranek
potápění, kurzy potápění, výstroj pro potápění, potápěčská výbava, masky, šnorchly, neopreny
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2009-2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek a e-shopů

Doporučujeme - Orca diving potápění