Login

S možností měření tlaku plynu

více - OCEANIC HUD DATAMASKA - kompletní systém
více

OCEANIC HUD DATAMASKA - kompletní systém


Cena: 34 840 Kč
Dostupnost: na objednání
  více
Oceanic DATAMASK HUD je první potápěčská maska s integrovaným počítačem, pracujícím v modu vzduch / Nitrox / Free Diving / Gauge.

Balení obsahuje HP sondu pro bezdrátový přenos informací o tlaku v láhvi.

DataMaska obsahuje miniaturní LCD panel, patentovaný firmou Digital Optic System, mikroprocesor, převodník hloubky, bezdrátový přijímač RF signálu ke sledování tlaku v láhvi, uživatelsky vyměnitelnou baterii a řídící software.
Miniaturní LCD zabudovaný v rámečku masky umožňuje nespouštět oči z podvodního světa, a jen letmým pohledem překontrolovat základní data o ponoru, která se na displeji zobrazují: aktuální hloubku, uplynulý čas ponoru, tlak v láhvi a zbývající čas ponoru. Použitá optika firmy Digital Optic System dává ostrý a silně zvětšený obraz LCD displeje, který lze snadno přečíst bez ohledu na viditelnost v okolním prostředí.

Hlavní charakteristika DataMask:
• Optika firmy Digital Optic System zabudovaná v masce poskytuje ostrý a vysoce zvětšený obraz LCD, čitelný bez ohledu na okolní prostředí. Displej přečte bez potíží velká většina uživatelů, včetně těch, kteří normálně nosí brýle.
• DataMaska umožňuje "hands-free" potápění, zvyšuje pohodlí a bezpečnost při ponoru.
• Bezdrátové spojení s vysílačem na lahvích, technnologie Air Integrated Technology, patentovaný algoritmus pro výpočet zbytkového vzduchového času.
•Zvukové alarmy s uživatelským potvrzením.
• Nastavitelná intenzita podsvícení, lze ji měnit nejen na povrchu, ale i v průběhu ponoru. Uživatel si tak může displej jemně vyladit, aby jej snadno přečetl, ale aby displej nerušil zážitky při potápění.
• Pokročilá uživatelská nastavení a volby.
• Snadná výměna baterie (uživatel).
• Součástí dodávky je OceanLog® software k ukládání dat do PC a nastavování parametrů DataMasky z PC, a USB kabel.

Přehled funkcí DataMask:
Operační mod - vzduch, nitrox, free diving, gauge
Počet tlačítek - 2
Instalace počítače - v masce
Aktivace - tlačítkem nebo automatická vodou
Algoritmus - modifikovaná Haldan/DSAT (Diving Science and Technology) databáze
Nastavení osobního konzervativního faktoru - bezdekompresní časy podle nejbližších vyššího pásma nadmořských výšek (aktuální nadmořská výška + 3000 stop)
Algoritmus pro zahrnutí nadmořské výšky - NOAA
Limity O2 - NOAA
Počet tkání model - 12 (5 až 480 min)
Automatické nastavení nadmořské výšky - 2000 až 14000 stop
Dekompresní zastávky - 10 až 60 stop (3 až 18 m)

Automatické hlášení bezpečnostní zastávky - ANO
Tlak v lahvi a zbývající čas ponoru - BEZDRÁTOVÝ PŘENOS
Zvukový alarm - ANO
Potvrzení alarmu (U/W deaktivace) - ANO
Rozmezí výstupových rychlostí - 11-30 stop/min, 21-60 stop/min
Maximální výstupová rychlost - 30 stop/min (hloubka < 60 stop) - 60 stop/min (hloubka > 60 stop)

Podsvícení OceanGlo (tlačítko) - ANO
Výměna baterií uživatelem - ANO
Typ baterie - DataMaska - 3.6 V CR2
Vysílač - 3.6 V CR2
Životnost baterií *
DataMaska - 160 hodin ponoru
Vysílač - 1500 hodin
Rychlá výměna baterií (se zachováním dat a výpočtů) - ANO
Indikace malého napětí baterií (grafická) - ANO

Kalendář / hodinky - ANO
Maximální operační hloubka - 330 stop
Operační hloubka v modu volného potápění a modu hloubkoměru - 330 stop
Odpočet 12/24 h času do odletu - ANO
Odpočítávání desaturačního času - ANO
Displeje modů ponoru - hlavní displej, až dva vedlejší displeje, jeden sekundární displej

Alarm/varování při vysoké expozici O2 - 300 SOTU/DOTU
Alarm/varování při vysokém PO2 - 1.6 ATA jako default, nebo nastavení podle uživatele
Soubor Log, uchování údajů v přístroji - 24 ponorů
program OceanLog PC (přenos dat do PC) - součást dodávky
program OceanLog PC (nastavení parametrů v počítači z PC) - součást dodávky
Kapacita paměti pro ukládání dat OceanLog - 512 K **
Sekvence plánování před ponorem - ovládaná tlačítkem, 30 - 190 stop

Zobrazovací řádek pro zprávy - alfanumerické znaky, grafické značky, mody, alarmy, nastavení
Zobrazení teploty- ANO
Úsekový graf zbývajícího vzduchového času - numerický
Úsekový graf sycení tkání dusíkem - ANO
Úsekový graf kyslíkové expozice - ANO
Úsekový graf výstupové rychlosti - ANO

Zobrazení údaje o zbývajícím bezdekompresním čase - ANO
Zobrazení údaje o zbývajícím vzduchovém čase - ANO
Zobrazení údaje o zbývajícím O2 čase - ANO
Nastavení modu s rychlým přístupem - ANO
Nastavitelný alarm pro tlak v lahvích při otočce - ANO
Nastavitelný alarm pro zbytkový - ANO
Nastavení hodnoty FO2 (%) plynu 1 - vzduch, 21 - 50 %

Nastavení zvukového alarmu on/off - ANO
Nastavení alarmu pro maximální hloubku - ANO
Nastavení alarmu pro uplynulý čas ponoru - ANO
Nastavení alarmu pro maximální hodnotu úsekového grafu sycení tkání dusíkem - ANO
Nastavení osobního konzervativního faktoru - ANO
Nastavení alarmu pro zbývající čas ponoru - ANO
Volba používaných měřicích jednotek - ANO
Nastavení formátu časových údajů (12/24 hodin) - ANO
Nastavení času - ANO
Nastavení data - ANO
Nastavení alarmu pro maximální PO2 - ANO
Nastavení hodnoty FO2=50% jako defaultní - ANO
Nastavení doby trvání a intenzity podsvícení displeje - ANO
Nastavení hloubky a doby bezpečnostní zastávky - ANO
Volba vzorkovací rychlosti (OceanLog Download) - 1 (jen pro mod volného potápění)/2/15/30/60 sekund
Nastavení modu digitálního hloubkoměru on/off - ANO
Nastavení aktivace vodou on/off - ANO
Nastavení alarmu pro uplynulý čas ponoru při volném potápění - ANO
Nastavení stopek při volném potápění - ANO
Nastavení maximální hloubky č. 1 při volném potápění - ANO
Nastavení maximální hloubky č. 2 při volném potápění - ANO
Nastavení maximální hloubky č. 3 při volném potápění - ANO
Záruka - 2 roky

Algoritmus osobního potápěčského počítače Oceanic:
Dekompresní teorie je spolehlivá pouze v mezích, v nichž byla prověřena při testovacích ponorech. V roce 1987 byly provedly v instituci DSAT (Diving Science and Technology) unikátní experimenty s cílem získat údaje o dekompresi. Měření na dobrovolnících provedl Dr. Michael Powell, který s využitím Dopplerovských ultrazvukových technik získal dosud nejrozsáhlejší set dekompresních dat pro rekreační potápěče. Výsledky měření byly potvrzeny organizací PADI (Professional Association of Diving Instructors), která je využila pro validaci PADI plánovače ponorů. Uvedená data jsou rovněž základem algoritmu používaného ve všech osobních potápěčských počítačích Oceanic.

Sloupcové - úsekové grafy:
Patentově chráněné nastavení úsekového grafu sycení tkání dusíkem umožňuje zvolit osobní stupeň konzervativizmu, který si přejete dodržet při daném ponoru. Jakmile úsekový graf sycení tkání dusíkem dosáhne zvolené hodnoty, upozorní Vás na tuto situaci zvukový alarm. (pro všechny modely s výjímkou Veo 100/150).

Dokonale nastavitelný algoritmus:
Tímto výrazem označují potápěči, instruktoři a autorizovaní prodejci algoritmus počítačů Oceanic. Úsekové grafy používané v těchto počítačích poskytují možnost nastavení bezpečnostních limitů pro každý ponor. Chcete být trošku opatrnější? Stačí, když se Vaší osobní zásadou stane nevstupovat do varové zony grafu. Prostě zůstanete jeden segment grafu mimo tuto zonu. Několik typů potápěčských počítačů Oceanic umožňuje použít patentovaný alarm pro graf sycení tkání dusíkem. Když jej aktivujete, počítač vás bude varovat, jakmile graf sycení tkání dusíkem dosáhne nastavené hodnoty.

* Životnost baterie: odhad životnosti baterie platí, když vycházíme z plně nabité baterie a používáme ji nepřetržitě, za podmínek:
- v průběhu ponoru neměníme podsvícení displeje
- ponory 7 dní v týdnu
- 2 ponory za den
- doba ponoru 1 hodina
- 18 h povrchový interval mezi sériemi (dvojicemi) ponorů

* Vysílač signálu pro DataMasku umístěný na lahvích má velmi malou, prakticky žádnou spotřebu když je vypnutý nebo když v automatice jím sledované není tlak. Uvedená specifikace životnosti baterií vysílače vychází ze situace nepřetržité činnosti po 24 hod, 7 dní v týdnu.

** Osobní potápěčské počítače Oceanic mají uživatelsky nastavitelnou rychlost vzorkování, která určuje, kdy se budou odečítat hodnoty na seznorech a parametry výpočtů a ukládat pro následný přenos do PC. Rychlejším vzorkováním získáte rozsáhlejší a podrobnější data o daném ponoru, ale v počítači bude možno uložit méně takových rozsáhlých souborů. Velikost datového souboru ovlivňuje také, zda se ukládají data o ponoru se vzduchem nebo nitroxem, zda se sleduje tlak v lahvích, zda se zapisuje i profil ponoru nebo aktivity spojené s volným potápěním.

Rychlost vzorkování každých, Odhad kapacity (512 K paměť)
60 s 100 - 110 hodin
30 s 50 - 55 hodin
15 s 25 - 30 hodin
2 s 4 - 5 hodin
1 s (volné potápění) 1.5 - 2 hodiny

Balení obsahuje:
DataMask, HP vysílač (sondu), baterie, ochrané pouzdro na masku, USB PC interface kabel se software, uživatelský manuál, Quick Start DEMO na CD, zalaminovaná Rewiew Card, McNett® MicroNet™ Towel, Sea Buff™ Pre-Cleaner and Sea Gold™ Anti-fog a uživatelský manuál v češtině.
více - OCEANIC HUD DATAMASKA - bez HP sondy
více

OCEANIC HUD DATAMASKA - bez HP sondy


Cena: 27 860 Kč
Dostupnost: na objednání
  více
Oceanic DATAMASK HUD je první potápěčská maska s integrovaným počítačem, pracujícím v modu vzduch / Nitrox / Free Diving / Gauge.

Balení neobsahuje HP sondu pro bezdrátový přenos informací o tlaku v láhvi! Je možné jí dodatečně dokupit.

DataMaska obsahuje miniaturní LCD panel, patentovaný firmou Digital Optic System, mikroprocesor, převodník hloubky, bezdrátový přijímač RF signálu ke sledování tlaku v láhvi, uživatelsky vyměnitelnou baterii a řídící software.
Miniaturní LCD zabudovaný v rámečku masky umožňuje nespouštět oči z podvodního světa, a jen letmým pohledem překontrolovat základní data o ponoru, která se na displeji zobrazují: aktuální hloubku, uplynulý čas ponoru, tlak v láhvi a zbývající čas ponoru. Použitá optika firmy Digital Optic System dává ostrý a silně zvětšený obraz LCD displeje, který lze snadno přečíst bez ohledu na viditelnost v okolním prostředí.

Hlavní charakteristika DataMask:
• Optika firmy Digital Optic System zabudovaná v masce poskytuje ostrý a vysoce zvětšený obraz LCD, čitelný bez ohledu na okolní prostředí. Displej přečte bez potíží velká většina uživatelů, včetně těch, kteří normálně nosí brýle.
• DataMaska umožňuje "hands-free" potápění, zvyšuje pohodlí a bezpečnost při ponoru.
• Bezdrátové spojení s vysílačem na lahvích, technnologie Air Integrated Technology, patentovaný algoritmus pro výpočet zbytkového vzduchového času.
•Zvukové alarmy s uživatelským potvrzením.
• Nastavitelná intenzita podsvícení, lze ji měnit nejen na povrchu, ale i v průběhu ponoru. Uživatel si tak může displej jemně vyladit, aby jej snadno přečetl, ale aby displej nerušil zážitky při potápění.
• Pokročilá uživatelská nastavení a volby.
• Snadná výměna baterie (uživatel).
• Součástí dodávky je OceanLog® software k ukládání dat do PC a nastavování parametrů DataMasky z PC, a USB kabel.

Přehled funkcí DataMask:
Operační mod - vzduch, nitrox, free diving, gauge
Počet tlačítek - 2
Instalace počítače - v masce
Aktivace - tlačítkem nebo automatická vodou
Algoritmus - modifikovaná Haldan/DSAT (Diving Science and Technology) databáze
Nastavení osobního konzervativního faktoru - bezdekompresní časy podle nejbližších vyššího pásma nadmořských výšek (aktuální nadmořská výška + 3000 stop)
Algoritmus pro zahrnutí nadmořské výšky - NOAA
Limity O2 - NOAA
Počet tkání model - 12 (5 až 480 min)
Automatické nastavení nadmořské výšky - 2000 až 14000 stop
Dekompresní zastávky - 10 až 60 stop (3 až 18 m)

Automatické hlášení bezpečnostní zastávky - ANO
Tlak v lahvi a zbývající čas ponoru - BEZDRÁTOVÝ PŘENOS
Zvukový alarm - ANO
Potvrzení alarmu (U/W deaktivace) - ANO
Rozmezí výstupových rychlostí - 11-30 stop/min, 21-60 stop/min
Maximální výstupová rychlost - 30 stop/min (hloubka < 60 stop) - 60 stop/min (hloubka > 60 stop)

Podsvícení OceanGlo (tlačítko) - ANO
Výměna baterií uživatelem - ANO
Typ baterie - DataMaska - 3.6 V CR2
Vysílač - 3.6 V CR2
Životnost baterií *
DataMaska - 160 hodin ponoru
Vysílač - 1500 hodin
Rychlá výměna baterií (se zachováním dat a výpočtů) - ANO
Indikace malého napětí baterií (grafická) - ANO

Kalendář / hodinky - ANO
Maximální operační hloubka - 330 stop
Operační hloubka v modu volného potápění a modu hloubkoměru - 330 stop
Odpočet 12/24 h času do odletu - ANO
Odpočítávání desaturačního času - ANO
Displeje modů ponoru - hlavní displej, až dva vedlejší displeje, jeden sekundární displej

Alarm/varování při vysoké expozici O2 - 300 SOTU/DOTU
Alarm/varování při vysokém PO2 - 1.6 ATA jako default, nebo nastavení podle uživatele
Soubor Log, uchování údajů v přístroji - 24 ponorů
program OceanLog PC (přenos dat do PC) - součást dodávky
program OceanLog PC (nastavení parametrů v počítači z PC) - součást dodávky
Kapacita paměti pro ukládání dat OceanLog - 512 K **
Sekvence plánování před ponorem - ovládaná tlačítkem, 30 - 190 stop

Zobrazovací řádek pro zprávy - alfanumerické znaky, grafické značky, mody, alarmy, nastavení
Zobrazení teploty- ANO
Úsekový graf zbývajícího vzduchového času - numerický
Úsekový graf sycení tkání dusíkem - ANO
Úsekový graf kyslíkové expozice - ANO
Úsekový graf výstupové rychlosti - ANO

Zobrazení údaje o zbývajícím bezdekompresním čase - ANO
Zobrazení údaje o zbývajícím vzduchovém čase - ANO
Zobrazení údaje o zbývajícím O2 čase - ANO
Nastavení modu s rychlým přístupem - ANO
Nastavitelný alarm pro tlak v lahvích při otočce - ANO
Nastavitelný alarm pro zbytkový - ANO
Nastavení hodnoty FO2 (%) plynu 1 - vzduch, 21 - 50 %

Nastavení zvukového alarmu on/off - ANO
Nastavení alarmu pro maximální hloubku - ANO
Nastavení alarmu pro uplynulý čas ponoru - ANO
Nastavení alarmu pro maximální hodnotu úsekového grafu sycení tkání dusíkem - ANO
Nastavení osobního konzervativního faktoru - ANO
Nastavení alarmu pro zbývající čas ponoru - ANO
Volba používaných měřicích jednotek - ANO
Nastavení formátu časových údajů (12/24 hodin) - ANO
Nastavení času - ANO
Nastavení data - ANO
Nastavení alarmu pro maximální PO2 - ANO
Nastavení hodnoty FO2=50% jako defaultní - ANO
Nastavení doby trvání a intenzity podsvícení displeje - ANO
Nastavení hloubky a doby bezpečnostní zastávky - ANO
Volba vzorkovací rychlosti (OceanLog Download) - 1 (jen pro mod volného potápění)/2/15/30/60 sekund
Nastavení modu digitálního hloubkoměru on/off - ANO
Nastavení aktivace vodou on/off - ANO
Nastavení alarmu pro uplynulý čas ponoru při volném potápění - ANO
Nastavení stopek při volném potápění - ANO
Nastavení maximální hloubky č. 1 při volném potápění - ANO
Nastavení maximální hloubky č. 2 při volném potápění - ANO
Nastavení maximální hloubky č. 3 při volném potápění - ANO
Záruka - 2 roky

Algoritmus osobního potápěčského počítače Oceanic:
Dekompresní teorie je spolehlivá pouze v mezích, v nichž byla prověřena při testovacích ponorech. V roce 1987 byly provedly v instituci DSAT (Diving Science and Technology) unikátní experimenty s cílem získat údaje o dekompresi. Měření na dobrovolnících provedl Dr. Michael Powell, který s využitím Dopplerovských ultrazvukových technik získal dosud nejrozsáhlejší set dekompresních dat pro rekreační potápěče. Výsledky měření byly potvrzeny organizací PADI (Professional Association of Diving Instructors), která je využila pro validaci PADI plánovače ponorů. Uvedená data jsou rovněž základem algoritmu používaného ve všech osobních potápěčských počítačích Oceanic.

Sloupcové - úsekové grafy:
Patentově chráněné nastavení úsekového grafu sycení tkání dusíkem umožňuje zvolit osobní stupeň konzervativizmu, který si přejete dodržet při daném ponoru. Jakmile úsekový graf sycení tkání dusíkem dosáhne zvolené hodnoty, upozorní Vás na tuto situaci zvukový alarm. (pro všechny modely s výjímkou Veo 100/150).

Dokonale nastavitelný algoritmus:
Tímto výrazem označují potápěči, instruktoři a autorizovaní prodejci algoritmus počítačů Oceanic. Úsekové grafy používané v těchto počítačích poskytují možnost nastavení bezpečnostních limitů pro každý ponor. Chcete být trošku opatrnější? Stačí, když se Vaší osobní zásadou stane nevstupovat do varové zony grafu. Prostě zůstanete jeden segment grafu mimo tuto zonu. Několik typů potápěčských počítačů Oceanic umožňuje použít patentovaný alarm pro graf sycení tkání dusíkem. Když jej aktivujete, počítač vás bude varovat, jakmile graf sycení tkání dusíkem dosáhne nastavené hodnoty.

* Životnost baterie: odhad životnosti baterie platí, když vycházíme z plně nabité baterie a používáme ji nepřetržitě, za podmínek:
- v průběhu ponoru neměníme podsvícení displeje
- ponory 7 dní v týdnu
- 2 ponory za den
- doba ponoru 1 hodina
- 18 h povrchový interval mezi sériemi (dvojicemi) ponorů

* Vysílač signálu pro DataMasku umístěný na lahvích má velmi malou, prakticky žádnou spotřebu když je vypnutý nebo když v automatice jím sledované není tlak. Uvedená specifikace životnosti baterií vysílače vychází ze situace nepřetržité činnosti po 24 hod, 7 dní v týdnu.

** Osobní potápěčské počítače Oceanic mají uživatelsky nastavitelnou rychlost vzorkování, která určuje, kdy se budou odečítat hodnoty na seznorech a parametry výpočtů a ukládat pro následný přenos do PC. Rychlejším vzorkováním získáte rozsáhlejší a podrobnější data o daném ponoru, ale v počítači bude možno uložit méně takových rozsáhlých souborů. Velikost datového souboru ovlivňuje také, zda se ukládají data o ponoru se vzduchem nebo nitroxem, zda se sleduje tlak v lahvích, zda se zapisuje i profil ponoru nebo aktivity spojené s volným potápěním.

Rychlost vzorkování každých, Odhad kapacity (512 K paměť)
60 s 100 - 110 hodin
30 s 50 - 55 hodin
15 s 25 - 30 hodin
2 s 4 - 5 hodin
1 s (volné potápění) 1.5 - 2 hodiny

Balení obsahuje:
DataMask, baterie, ochrané pouzdro na masku, USB PC interface kabel se software, uživatelský manuál, Quick Start DEMO na CD, zalaminovaná Rewiew Card, McNett® MicroNet™ Towel, Sea Buff™ Pre-Cleaner and Sea Gold™ Anti-fog a uživatelský manuál v češtině.

Baleni neobsahuje:
HP vysílač (sondu).
více - OCEANIC OC1 POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ - kompletní systém - DOPRODEJ!
více

OCEANIC OC1 POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ - kompletní systém - DOPRODEJ!


Běžná cena: 29 200 Kč sleva: 50%
Cena: 14 600 Kč
zboží je vyprodáno: 0 ks
* barvu
  více
Sofistikovaný all-in-one potápěčský počítač Oceanic OC1 v provedení náramkových hodinek s lehkým titanovým pouzdrem a H.P. vysílačem.

Světovou novinkou je funkce Dual Algorithm™ - můžete přepínat mezi konzervativnějším nebo "ostřejším" algoritmem pro výpočet dekomprese: Pelagic DSAT (Spencer/Powell data basis) nebo Pelagic Z+ (Buhlmann ZHL-16C data basis). Více se o Dual Algorithm™ se dočtete zde.

OC 1 je dále vybaven bezdrátovým přenosem informací o tlaku v lahvích (až tři nezávislé HP vysílače 21-100% O2), digitálním kompasem, Buddy Presure Checkem a mnoha dalšími funkcemi. Pracuje v režimech Air / Nitrox / Gauge / Free.

Vše v lehkém titanovém pouzdře, velikosti náramkových hodinek. Oranžové nebo modré barevné provedení.


PŘEHLED HLAVNÍCH FUNKCÍ:
- Bezhadicový přenosu dat o tlaku v láhvi (mohou být připojeny až 3 nezávislé HP vysílače);
- Pracuje v režimu Air, Nitrox a Gauge Mod;
- Přepínání během ponoru mezi třemi různými směsemi (21 - 100% O2);
- Integrovaný digitální kompas;
- Buddy Pressure Check™;
- Pokročilé funkce hodinek (duální čas, alarmy, kalendář);
- Deep Stopy s odpočtem času;
- Gauge Mod s Run-Timerem a stopky;
- Titanové pouzdro;
- Operační hloubka 200 m (v Gauge Modu)!!
- Uživatelem proveditelný Upgrade Firmware.

BALENÍ OBSAHUJE:
OC 1, HP vysílač (sondu), baterie, USB PC interface kabel se software, uživatelský manuál, Quick Start DEMO na CD, zalaminovaná Rewiew Card. Samolepící ochrannou fóliy na displei a uživatelský manuál v češtině.
více - POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ OCEANIC VT4.0 - kompletní systém - DOPRODEJ!
více

POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ OCEANIC VT4.0 - kompletní systém - DOPRODEJ!


Běžná cena: 25 301 Kč sleva: 50.2%
Cena: 12 600 Kč
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
Potápěčský počítač Oceanic VT4.0 v kompletním setu obsahující HP vysílač a USB PC interface kabel.

VT4.0 je all-in-one potápěčský počítač pracující v režimech Air / Nitrox / Gauge / Free. V režimu Nitrox je možné použít během jednoho ponoru až čtyři směsi 21-100% O2 a stejně tak využít až čtyři nezávislé HP vysílače pro bezdrátový přenos informací o tlaku v láhvi.

Světovou novinkou je funkce Dual Algorithm™ - kdy můžete přepínat mezi konzervativnějším nebo "ostřejším" algoritmem pro výpočet dekomprese: Pelagic DSAT (Spencer/Powell data basis) nebo Pelagic Z+ (Buhlmann ZHL-16C data basis). Více se o Dual Algorithm™ se dočtete zde.

Počítač Oceanic VT4.0 je dále vybaven digitálním kompasem, Buddy Presure Checkem a disponuje mnoha dalšími funkcemi.


PŘEHLED FUNKCÍ:
- Bezhadicový přenosu dat o tlaku v láhvi (mohou být připojeny až 4 nezávislé HP vysílače);
- Pracuje v režimu Air, Nitrox a Gauge Mod;
- Přepínání během ponoru až čtyřmi směsi (21-100% O2);
- Integrovaný digitální kompas;
- Buddy Pressure Check™;
- Deep Stopy s odpočtem času;
- Gauge Mod s Run-Timer a stopky;
- Provedení s páskem na zápěstí;
- Operační hloubka 100m (v Gauge Modu 120m);
- Volitelné zobrazení údajů na Matrix displeji;
- Uživatelem vyměnitelná baterie počítače (3V CR2450) a HP vysílače (3V CR2);
- Uživatelem proveditelný Upgrade Firmware.

BALENÍ OBSAHUJE:
Dekompresní počítač Oceanic VT4.0, HP vysílač (sondu), baterie, USB PC interface kabel se software, uživatelský manuál, Quick Start DEMO na CD, zalaminovaná Rewiew Card. Ochranu displeie a uživatelský manuál v češtině.
více - POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ OCEANIC VT4.0 - bez HP sondy - DOPRODEJ!
více

POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ OCEANIC VT4.0 - bez HP sondy - DOPRODEJ!


Běžná cena: 17 039 Kč sleva: 49%
Cena: 8 690 Kč
zboží je vyprodáno: 0 ks
  více
Oceanic VT4.0 je all-in-one potápěčský počítač pracující v režimech Air / Nitrox / Gauge / Free.

V režimu Nitrox je možné použít během jednoho ponoru až čtyři směsi 21-100% O2 a stejně tak využít až čtyři nezávislé HP vysílače pro bezdrátový přenos informací o tlaku v láhvi (HP vysílače nejsou součástí dodávky).

Světovou novinkou je funkce Dual Algorithm™ - kdy můžete přepínat mezi konzervativnějším nebo "ostřejším" algoritmem pro výpočet dekomprese: Pelagic DSAT (Spencer/Powell data basis) nebo Pelagic Z+ (Buhlmann ZHL-16C data basis). Více se o Dual Algorithm™ se dočtete zde.

Počítač Oceanic VT4.0 je dále vybaven digitálním kompasem, Buddy Presure Checkem a disponuje mnoha dalšími funkcemi.


PŘEHLED FUNKCÍ:
- Bezhadicový přenosu dat o tlaku v láhvi (mohou být připojeny až 4 nezávislé HP vysílače);
- Pracuje v režimu Air, Nitrox a Gauge Mod;
- Přepínání během ponoru až čtyřmi směsi (21-100% O2);
- Integrovaný digitální kompas;
- Buddy Pressure Check™;
- Deep Stopy s odpočtem času;
- Gauge Mod s Run-Timer a stopky;
- Provedení s páskem na zápěstí;
- Operační hloubka 100m (v Gauge Modu 120m);
- Volitelné zobrazení údajů na Matrix displeji;
- Uživatelem vyměnitelná baterie počítače (3V CR2450) a HP vysílače (3V CR2);
- Uživatelem proveditelný Upgrade Firmware.

BALENÍ OBSAHUJE:
Dekompresní počítač Oceanic VT4.0, uživatelský manuál, Quick Start DEMO na CD, zalaminovaná Rewiew Card. Ochranu displeie a uživatelský manuál v češtině.

Balení neobsahuje:
HP vysílač (sondu).

LAVACORE -
Využijte slevy 30% z MC na výrobky Lavacore! Sleva se >>


Ochutnávka potápění
Přijďte si vyzkoušet potápění před tím než se rozhodnete absolvovat potápěčský kurz. Vše vám zapůjčíme a přivezeme na >>


Výprodej
Jedná se o doprodej nepoužitých obleků loňské a předloňské >>


Spolupracující instruktoři
Nabízené kurzy potápění zahajujeme operativně v průběhu celého roku. Podle >>


Lavacore - funkční oblečení pro potápění a veškeré vodní sporty

Pojďte se potápět

Kurz Advanced Open Water Diver

Začínáme průběžně po celý rok. Informujte se na aktuální termín.

Kurz Open Water Diver

Kurzy Open Water Diver IANTD zahajujeme průběžně po celý rok.
Nově možnost i individuálního kurzu, kdy se instruktor přizpůsobí času klienta.

Ponor na zkoušku

Pokud nejste rozhodnuti, zda se pustit do kurzu potápění, nabízíme možnost vyzkoušet si potápění v bazénu.

Z naší nabídky

TAŠTIČKA NA DOKLADY KUBI - DOPRODEJ!

Malá taštička na doklady KUBI se šňůrou okolo krku. Tašti...
150,00 Kč

THINSULATOVÉ PONOŽKY OTTER K PODOBLEKU

Otter THINSULÁTOVÉ PONOŽKY zajišťující dobrý tepelný komf...
1000,00 Kč

Nože

Pouzdro s nožíkem

Pouzdro z polyamidového popruhu, nerezový nůž se zubatým ...
310,00 Kč

TRILOBITE EEZY CUT - řezač šňůr

Výrobce: EEZY CUT
Záruční doba (měsíce):24

E...
680,00 Kč

Skútry SUBMERGE

MAGNUS Submerge LiPO skútr

Pro ty, kteří chtějí to nejlepší!
Ve skútru Submerge...
196000,00 Kč

MINNUS 1.5 Submerge LiPO skútr

Submerge Minnus 1.5 má mnoho společného se skútry Mag...
174000,00 Kč
www.deepndown.cz - obchod s potápěčskými potřebami, servis, plnění lahví, kurzy potápění, potápěčské zájezdy
 /kosik
KONTAKTY
FACEBOOK
DEEP N DOWN
Blahníkova 5,
130 00 Praha 3
Tel: 222 540 391
tel./fax: 222 541 075
GSM: 730 238 516
e-mail:
shop@deepndown.cz
 /napiste-nam
 /mapa-stranek
potápění, kurzy potápění, výstroj pro potápění, potápěčská výbava, masky, šnorchly, neopreny
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2009-2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek a e-shopů

Doporučujeme - Orca diving potápění